Copyright 2018 Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nl http://www.delex.nl deLex http://www.delex.nl/designelements/delexlogo.gif 25 175 Uitgeverij deLex nl-nl http://www.berichtenie.nl/ Berichten-IE RSS Feed Berichten IE november/december 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november/december 2017/ Artikelen Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk. Een korte signalering over beschermingsomvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court - Rutger Kleemans Terugblik Kwekersrecht 2017 - Hidde Koenraad Rechtspraak Octrooirecht Nr. 26 UK Supreme Court 12 juli 2017, Actavis/Lilly, [2017] UKSC 48 (direct infringement; file wrapper estoppel) Nr. 27 Hoge Raad 3 november 2017, MSD/Teva, IEF 17241; ECLI:NL:HR:2017:2807 (Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie; Swiss-type claim; geen andere beschermingsomvang dan bij klassiek tweede-medische-indicatie octrooi; maatstaf directe inbreuk; mogelijkheid indirecte inbreuk; uitleg Senseo-arrest) - met noot van L. E. Dijkman Handelsnaamrecht Nr. 28 Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (beschrijvende handelsnaam; bijkomende omstandigheden; verwarringsgevaar) - met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht Auteursrecht Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL, IEF 15422; ECLI:NL:HR:2015:3307 (handhaving bij tussenpersonen: vordering tot het blokkeren van een website; art. 26 Aw; art. 8 lid 3 Richtlijn 2001/29; art. 11 Richtlijn 2004/48; strijd met effectiviteitscriterium art. 52 lid 1 Europees Handvest) en HvJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15; IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (art. 3 lid 1 Richtlijn 2001/29; mededeling aan het publiek nu TPB toegang verschaft tot werken door het indexeren en inventariseren van torrent bestanden) - met noot van A.A. Quaedvlieg Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (spoedeisend belang; belangenafweging; uitbreiding van materie) - RIHK Merkenrecht Nr. 31 Gerechtshof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (spoedeisend belang in kort geding) - RIHK Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton, zaak C-93/16; IEF 16974; ECLI:EU:C:2017:571 (co-existentie Uniemerk en nationaal merk) - RIHK http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november/december 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE november/december 2017/ Berichten IE september/oktober 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september/oktober 2017/ Artikelen A comparison of the prior art definition in Europe and the United States - Ulrike Jacobi Clearing the way - Theo Blomme Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk - Marleen van Putten Terugblik Modellenrecht 2016-2017 - Akiva Friedman en Rutger Stoop RechtspraakOctrooirecht/Procesrecht Nr. 22 Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, Archos/Philips, IEF 16583; ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 (vorderingen tot verklaring voor recht inzake FRAND; art. 1019h Rv) - met noot van R. Broekstra Onrechtmatige daad Nr. 23 Hoge Raad 19 mei 2017, Allround/Simstars, ECLI:NL:HR:2017:938; IEF 16806 (onrechtmatige daad; slaafse nabootsing; eigen gezicht op de markt; onderscheidend vermogen; verwatering; noodzaak tot optreden tegen nabootsers; merkbaarheid; aankoopbeslissing; verwarringsgevaar; directe verwarring; indirecte verwarring; herkomstverwarring; post-sale confusion) - met noot van M.F.J. Haak Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, Bayer/OCNL, IEF 16606 (aanvraag aanvullend beschermingscertificaat; eerste handelsvergunning) Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017, Eli Lilly/Sandoz, IEF 16625; ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 (spoedeisend belang; belangenafweging; octrooi geldig; inbreukverbod)K http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september/oktober 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE september/oktober 2017/ Berichten IE Juli/Augustus 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE Juli/Augustus 2017/ Artikelen Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland - Paul Tjiam De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw - Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten - Toon Huydecoper Terugblik 2016-2017; een jaar merkenrechtspraak - Syb Terpstra en Simone Poot Rechtspraak Octrooirecht Hoge Raad 14 april 2017, Sun/Novartis, IEF 16723; ECLI:NL:HR:2017:692 (octrooirecht: kort geding; octrooi voor tweede medische indicatie; Swiss-type claim; prioriteit terecht geclaimd?; indirecte inbreuk; in kort-gedingcassatie geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde) - met noot van J.H.J. den Hartog Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, Dutch Design Netherlands/Sensa, ECLI:NL:RBMNE:2017:1813; IEF 16725 (bevoegdheid licentiehouder bij merk- en handelsnaaminbreuk; veroordeling ter zake van eerst ter zitting kenbaar gemaakte proceskosten niet toewijsbaar) Nr. 17 Rechtbank Den Haag 19 april 2017, NXP/Infineon, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (merkenzaak; bestemming van de waar; eerlijk gebruik; geen misleidende reclame; proceskosten voorwaardelijke reconventie) Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Tommy Hilfiger/Soob Management, IEF 16745 (verstekzaak merkinbreuk; hoge schadevergoeding toegewezen; 1019h Rv in verstekprocedure) Nr. 19 Hof Den Haag 28 februari 2017, Heksenkaas/Witte Wievenkaas, IEF 16623 (oppositie op grond van woordmerk HEKSENKAAS tegen inschrijving woordmerk WITTE WIEVENKAAS; vernietiging beslissing BBIE en oppositie alsnog toegewezen; begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming) Nr. 20 Gerechtshof Den Bosch 11 april 2017, Converse en Kesbo Sport/Aspo en Dieseel, ECLI:NL:GHSE:2017:1572; IEF 16719 (schadebegroting wegens ongeoorloofde parallelimport Converse-schoenen; vergoeding van reputatieschade naast winstafdracht) Modellenrecht/Auteursrecht Nr. 21 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Eichholtz/Gedaagde, ECLI:NL: RBDHA:2017:4392; IEF 16748 (accountantsopgave bij model- en auteursrechtinbreuk afgewezen bij gebrek aan effectiviteit; schadevergoeding en winstafdracht http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE Juli/Augustus 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE Juli/Augustus 2017/ Berichten IE mei/juni 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2017/ ArtikelenKan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC? - Stefan Molin Plausibiliteit in het octrooirecht - Jan Pot Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot - Jeroen den HartogTerugblikOngeoorloofde mededinging - Bram Duivenvoorde en Allard RingnaldaBerichten uit het buitenlandGermany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 2) - Ulrich Hildebrandt RechtspraakMerkenrechtNr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887; IEF 16267 (merkenrecht: verkoop van restvoorraad merkproducten in strijd met (weder-)verkooprestricties in licentieovereenkomst; verhouding tussen artikel 13 UMVo - Copad-regel en artikel 22 UMVo) - met noot (tevens vanuit mededingingsrechtelijk perspectief) van G. van der Wal, T. Geerlof en S. Said Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit, zaak C-223/15; ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 (EU-wijd verbod; inperking; reikwijdte verbod; territorialiteit) - met noot van M.F.J. Haak ProcesrechtNr. 11 Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225; IEF 16142 (bewijsbeslag; inzage; bescherming van bedrijfsgeheimen; artikel 1019a, 843a Rv) - met noot van W.J.G. Maas Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid, IEF 16477 (interpretatie conclusie; inbreuk op conclusie zoals uitgelegd)Nr. 13 Gerechtshof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s., ECLI:NL:GHDHA:2017:148; IEF 16527 (nieuwheid (openbaar voorgebruik) en inventiviteit; proceskosten; onbevoegdheid t.a.v. schadevergoedingsvordering gebaseerd op betalingsonwil om te voldoen aan proceskostenveroordeling eerste aanleg) MerkenrechtNr. 14 Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer, ECLI:NL:GHDHA:2017:561; IEF 16652 (verwarringsgevaar; marktonderzoek; marktleiderseffect) BoekaankondigingProf. Mr. P.H. Blok (red.), Big data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE mei/juni 2017/ Berichten IE Special - Afscheidsnummer Paul van der Kooij http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE Special - Afscheidsnummer Paul van der Kooij/ Redactioneel / LevensberichtArtikelenDe kwekersvrijstelling in het Nederlands octrooirecht - verrijking of uitholling? - Simon Dack Burden of proof in nullity and cancellation proceedings before the CPVO - Martin Ekvad Generieke genetische variaties, en bescherming daarvan - Toon Huydecoper Vegetatieve vermeerdering van hybriden onder het kwekersrecht - Philippe de Jong Should hybrids be considered as plant varieties? - Bart Kiewiet Nauw Verwant: Angers & Alicante - Paul Mazel Het recht van de kweker op oogstmateriaal van zijn ras: wat heeft het ons gebracht? - Tjeerd Overdijk Plant patents: from exclusivity to inclusivity - Geertrui Van Overwalle De samenloop tussen het kwekersrecht en octrooirecht - Judith de Roos The object of plant variety protection and the scope deriving therefrom- Gert Wu?rtenberger Bibliografie http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE Special - Afscheidsnummer Paul van der Kooij/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE Special - Afscheidsnummer Paul van der Kooij/ Berichten IE maart/april 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart/april 2017/ InterviewMr. Paul de Heij - Alexander Tsoutsanis en Daan de LangeArtikelPartiële prioriteit gerepareerd - Wouter de JongTerugblikOctrooirecht 2016 - Léon Dijkman, Julian Eck, Peter de Lange en Marijn van der Wal OpinieDoorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen - Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Lisanne Steenbergen Berichten uit het buitenlandGermany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 1) - Ulrich Hildebrandt RechtspraakProcesrechtNr. 5 Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, Spin Master/High5 Products, IEF 16496, ECLI:NL:RBAMS:2017:298 (nationale bevoegdheid niet-Haagse voorzieningenrechters bij inbreuk op Gemeenschapsmodel) - met noot van H.J. Koenraad Nr. 6 Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017, X/Pixfund, IEF 16575; ECLI:NL:RBAMS:2017:318 (auteursrecht: geen beroep op citaatrecht, inbreuk; schadevergoeding conform Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem; 1019h Rv: volledige proceskostenvergoeding afgewezen op grond van billijkheidstoets) - met noot van M.M. Truijens Nr. 7 Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 en 9 februari 2017, Heraeus/Biomet, IEF 16616; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (bewijsbeslagperikelen; deurwaarderskortgeding; 1019b Rv, 438 lid 4 Rv) - met noot van W.J.G. Maas Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 8 Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016, Porsche/X, IEF 16337, ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 (depot te kwader trouw; geen dreigende merkinbreuk; kostenveroordeling) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart/april 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE maart/april 2017/ Berichten IE maart/april (2) 2017 - pre-publicatie Opinie: Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart/april (2) 2017 - pre-publicatie Opinie: Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen/ OpinieDoorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen - Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Lisanne SteenbergenExcelbestand onderzoek doorlooptijd IE-zaken http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart/april (2) 2017 - pre-publicatie Opinie: Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE maart/april (2) 2017 - pre-publicatie Opinie: Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen/ Berichten IE januari/februari 2017 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE januari/februari 2017/ ArtikelenA Call for Caution - Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming - Martin Senftleben en Lotte AnemaetPandrecht en beslag op een octrooiaanvrage en hun lot na de toekenning van het octrooirecht - Matthijs van EssenDe 'protective letter' niet langer 'protected' - Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten - Alexander Tsoutsanis Berichten uit het buitenlandFrankrijk 2016 - Rein-Jan Prins TerugblikProcesrecht/sancties - C.J.J.C van Nispen en T.E. Deurvorst RechtspraakHandelsnaamrechtNr. 1 Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, Bureau aan Zee/Buro aan Zee, IEF 16417, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (handelsnaamrecht: ontstaan en onderscheidend vermogen; 1019h Rv) - met noot van A.C.M. Alkema Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016, Janssen Pharmaceutica/Mylan, IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 (inventiviteit; synergetisch effect buiten beschouwing gelaten in PSA)MerkenrechtNr. 3 Benelux-Gerechtshof 4 november 2016, Upper at home/The Works, Zaak A 2015/1, IEF 16389 (rechtsmiddelen van houder van vervallen merk)Nr. 4 Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, Unilever/Technopharma, IEF 16107, ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Beneluxmerk; vordering tot nietigverklaring; algemeen bekend merk (art. 6bis UvP)?; depot te kwader trouw?) BoekbesprekingF.W. Grosheide (red.) e.a., Handhaving van intellectuele eigendom - C.J.J.C. van Nispen http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE januari/februari 2017/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE januari/februari 2017/ Berichten IE november/december 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november/december 2016/ ArtikelenInzien in verwondering – Toon HuydecoperHet ex parte verbod – Edger Brinkman 10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – how about it? – Moïra Truijens Het bewijsbeslag in IE-zaken; het kalf is nog niet verdronken – Wim MaasHet verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld. Beschouwingen naar aanleiding van HvJ 7 juli 2016(Praagse markthal) – Constant van Nispen RechtspraakProcesrechtNr. 44 HR 9 december 2016, Synthon/Astellas Pharma, IEF 16444; ECLI:NL:HR:2016:2834 (HR stelt prejudiciële vragen over art. 6 Handhavingsrichtlijn aan HvJ EU) Nr. 45 Hof van Justitie EU 7 juli 2016, Tommy Hilfiger Licensing/Delta Center, IEF 16085; ECLI:EU:C:2016:528; C-494/15 (HvJ EU maakt verbod tegen tussenpersonen (i.c. verhuurder) in fysieke wereld mogelijk)MerkenrechtNr. 46 HvJ EU 10 november 2016, Simba Toys/Seven Towns, IEF 16360; ECLI:EU:C:2015:539; C-30/15 P (vorm Rubikskubus technisch bepaald) – met noot van A.C.M. AlkemaRechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 47 Rechtbank Den Haag 30 maart 2016, JP Russell/Innovet, IEF 15832; ECLI:NL:RBDHA:2016:3509 (tussenvonnis; octrooi geldig; bewijsopdracht voor verklaring van recht van niet-inbreuk) Nr. 48 Rechtbank Den Haag 30 maart 2016, Novartis/Teva, IEF 15835; ECLI:NL:RBDHA:2016:3427 (grensoverschrijdendebevoegdheid; inbreuk op ABC; pediatrische verlenging; weesgeneesmiddelen) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november/december 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE november/december 2016/ Berichten IE oktober 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE oktober 2016/ ArtikelTe zien of niet te zien. Over onderscheidbaarheid in het kwekersrecht – Paul van der Kooij SignaleringNieuw contractenrecht Frankrijk per 1 oktober 2016 – Rein-Jan Prins RechtspraakOctrooirechtNr. 41 Hof Den Haag 26 april 2016, Ajinomoto/Global, IEF 15914; C/09/453427; HA ZA 13-1205 (geldigheid octrooi, uitvindingshoogte, nawerkbaarheid) – met noot van J.H.J. den Hartog ProcesrechtNr. 42 Hof Den Haag 28 juni 2016, Plantlab/Certhon, IEF 16067; ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 (inzageincident; beroep op nietigheid octrooi; tardief nieuw hulpverzoek) – met noot van D.M. Mulder Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 43 Gerecht EU 13 september 2016, Globo/EUIPO, IEF 16275; ECLI:EU:T:2016:468; T-408/15 (beltoon ongeschikt als klankmerk) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE oktober 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE oktober 2016/ Berichten IE september 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september 2016/ ArtikelenProceskostenveroordeling naar Frans recht – Rein-Jan PrinsUnited Video Properties – need for adaptation in the German fee system – Ulrich HildebrandtProceskostenveroordeling naar Engels recht – Simon Dack United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC Agreement – Wouter Pors RechtspraakOctrooirechtNr. 37 HvJ EU 22 juni 2016, Irina Nikolajeva/Multi Protect O.Ü., IEF 16052; ECLI:EU:C:2016:467; C-280/15 (verbiedbaarheid en redelijke vergoeding naar Europees merkenrecht) - met noot van C.J.J.C. van NispenRechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 38 HvJ EU 22 juni 2016, Nissan/EUIPO, IEF 16053; ECLI:EU:C:2016:465 (verzoeken om vernieuwing die worden ingediend met betrekking tot een deel van de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven)Nr. 39 Gerecht EU 5 juli 2016, Future Enterprises/EUIPO, IEF 16073; ECLI:EU:T:2016:389 (merkenfamilie; voordeel dat ongerechtvaardigd wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk) Handelsnaamrecht/onrechtmatige daadNr. 40 Rechtbank Gelderland 19 juli 2016, C.J.M. van Grunsven/F.J.M. van der Schuit, IEF 16132; ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (domeinnaam gebruik; handelsnaam; onrechtmatige daad) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE september 2016/ Berichten IE augustus 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE augustus 2016/ ArtikelUitbreiding van materie in het octrooirecht – Theo BlommeRechtspraakOctrooirechtNr. 34 Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, Accord/Medac, IEF 16148; ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (octrooi nietigwegens gebrek aan inventiviteit) – met noot van K.M.L. Bijvank ProcesrechtNr. 35 HvJ EU 28 juli 2016, United Video/Telenet, IEF 16154; ECLI:EU:C:2016: 611; C-57/15 (art. 14 Handhavingsrichtlijn geeft recht op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de daadwerkelijke proceskosten) – met noot van C.J.J.C. van Nispen Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 36 Octrooicentrum Nederland 1 juni 2016, beschikking op bezwaar inzake NL 1041106 (rol octrooigemachtigde; geen telefonisch intrekken verzoek om nieuwheidsonderzoek) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE augustus 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE augustus 2016/ Berichten IE juli 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli 2016/ ArtikelenAssociatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies? – Paul van der KooijVan Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen – Beschouwingen over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding – Constant van NispenRechtspraakProcesrechtNr. 29 HR 3 juni 2016, Wieland/Gia Systems, IEF 15988, ECLI:NL:HR:2016:1087 (HR geeft nieuwe regels voor intrekking kort geding en proceskostenvergoeding; overgangsrecht) OctrooirechtNr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, B.Braun/Becton, IEF 16045, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (kort geding; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang) – met noot van R.M. Kleemans HandelsnaamrechtNr. 31 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, Parfumswinkel/ANS Trading, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475(conflicterende handelsnamen ‘Parfumswinkel’ en ‘Parfumswebwinkel’; beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is; gevaar voor verwarring aanwezig; verbod) – met noot van D.J.G. Visser KwekersrechtNr. 32 HvJ EU 9 juni 2016, Hansson/Jungpfl anzen, IEF 16010, zaak C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (prejudiciëleverwijzing; communautair kwekersrecht; Verordening (EG) nr. 2100/94; inbreuk; passende vergoeding; vergoeding van de geleden schade; gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten) – met noot van P.A.C.E van der Kooij – met noot van T.E. Deurvorst Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 33 HvJ EU 4 mei 2016, Th e Queen/Secretary of State for Health, IEF 15923, ECLI:EU:C:2016:325 (uitleg bepalingen richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE juli 2016/ Berichten IE juli 2016 - pre-publicatie noot D.J.G.Visser http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli 2016 - pre-publicatie noot D.J.G.Visser/ RechtspraakHandelsnaamrechtNr. 29 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475 (Parfumswinkel tegen ANS Trading) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli 2016 - pre-publicatie noot D.J.G.Visser/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE juli 2016 - pre-publicatie noot D.J.G.Visser/ Berichten IE mei/juni 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2016/ ArtikelenEengemaakt octrooigerecht – is het al vijf over twaalf? – Robert van PeursemStandaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest – Daan de Lange RechtspraakOctrooirechtNr. 22 HvJ EU 16 juli 2015, Huawei/ZTE, IEF 15127, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (standaard essentieel octrooi; misbruik van machtspositie; FRAND; licentie)Nr. 23 Gerechtshof Den Haag 16 februari 2016, Astrazeneca en Shionogi/Resolution, IEF 15698, ECLI:NL:GHDHA:2016:339 (beschermingsomvang octrooien (art. 69 EOV en Protocol; toegevoegde materie) – met noot van P.L. Reeskamp Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 24 Gerechtshof Den Haag 24 november 2015, Rhodia/Jiaxing Zhanghua en Ningbo Wanglong, IEF 15443,ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (grensoverschrijdende bevoegdheid; gebrek aan inventiviteit) MerkenrechtNr. 25 Rechtbank Den Haag 1 juni 2016, Leatherman/gedaagde, IEF 15995, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (gebruik merk in domeinnaam; proceskosten exequatur) Nr. 26 Rechtbank Den Haag 13 april 2016, Bacardi/Seva, IEF 15862, ECLI:NL:RBDHA:2016:3789 (invoer in de EER en onder een accijnsschorsingsregeling plaatsen van merkgoederen zonder toestemming van de merkhouder levert merkinbreuk op)Nr. 27 Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, August Storck/Leonidas, IEF 15887, IEFbe 1773, zaak 2016/2232 (slogan als merk; verwatering) Nr. 28 Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, Porsche/gedaagde, IEF 15750, IEFbe 1721, ECLI:NL:RBDHA:2016:2477 (samenloop BVIE en Uniemerk; bevoegdheid) BoekbesprekingMarnix Langeveld, Merken en Satire – D.W.F. Verkade http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE mei/juni 2016/ Berichten IE mei/juni 2016 - pre-publicatie artikel Robert van Peursem http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2016 - pre-publicatie artikel Robert van Peursem/ ArtikelEengemaakt octrooigerecht – is het al vijf over twaalf? - Robert van Peursem http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei/juni 2016 - pre-publicatie artikel Robert van Peursem/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE mei/juni 2016 - pre-publicatie artikel Robert van Peursem/ Berichten IE april 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE april 2016/ ArtikelHet onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn – Peter BlokRechtspraakOctrooirechtNr. 15 Hoge Raad 5 februari 2016, Bayer Pharma/Sandoz, IEF 15677, ECLI:NL:HR:2016:196 (beschermingsomvang;equivalentie) Conclusie Mr. G.R.B. van Peursem – met noot J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 16 HvJ EU 3 maart 2016, Daimler/Együd Garage, IEF 15737; ECLI:EU:C:2016:134, C-179/15 (voormalig erkend garagehouder niet aansprakelijk voor internetadvertenties waarin indruk van commerciële band tussen dat bedrijf en de merkhouder wordt gesuggereerd, indien de garagehouder zich heeft ingespannen om die advertenties verwijderd te krijgen) Nr. 17 Gerecht EU 24 februari 2016, Coca Cola/BHIM, IEF 15715, ECLI:EU:T:2016:94 (onderscheidend vermogen vormmerk; inburgering; gebruik in combinatie met woord- of beeldmerk)Nr. 18 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2016, WFL/Philip Morris, IEF 15739, ECLI:NL:RBROT:2016:1630 (beslaglegger op partij sigaretten dient in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat die sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt) AuteursrechtNr. 19 HvJ EU 17 maart 2016, Liff ers/Mandarina en Mediaset, IEF 15784, ECLI:EU:C:2016:173, C-99/15 (morele schade op grond van Handhavingsrichtlijn ook te vorderen naast hypothetische royalty’s) Nr. 20 Rechtbank Overijsel 17 februari 2016, Siemens/ KTK, Holimex en Citadel, IEF 15757, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (begroting schadevergoeding, forfaitaire vergoeding en proceskosten wegens gekraakt softwarelicentiebestand) ProcesrechtNr. 21 Hoge Raad 19 februari 2016, Burgers Lederwarenfabriek/Basil, IEF 15706, ECLI:NL:HR:2016:268 (inbreuk op auteursrecht en/of niet-geregistreerd modelrecht; geen ‘andere veroordeling’ in appel; strekking art. 19 GModVo; toeschatting proceskosten ex art. 1019h) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE april 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE april 2016/ Berichten IE maart 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart 2016/ ArtikelBewijsbeslag in vergelijkend perspectief – Martin Senftleben en Nina DorenboschRechtspraakHandelsnaamrechtNr. 7 Hoge Raad 4 december 2015, LR Advocaten/LMR Advocaten, IEF 15504, ECLI:NL:HR:2015:3477 (proceskostenveroordeling; art. 1019h Rv; art. 6 Handelsnaamwet; verwarringsgevaar; alle omstandigheden van het geval) – met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht ProcesrechtNr. 8 Hoge Raad 13 november 2015, AIB/Novisem, IEF 15425, ECLI:NL:HR:2015:3304 (exhibitie; inzage en afschrift van bescheiden; rechtsbetrekking; rechtmatig belang; redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk; inbreuk of dreigende inbreuk voldoende aannemelijk; ‘te koop aanbieden’; in de handel brengen; aanbod) – met noot van T.F.W. OverdijkRechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 9 Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, ZTE Netherlands/Vringo Infrastructure, IEF 15371, ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (gebrek aan inventiviteit; geen probleemuitvinding) MerkenrechtNr. 10 Gerechtshof Amsterdam 1 december 2015, Stichting Eco Communicatie/Stichting Eco label, IEF 15696, ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (geen sprake van belanghebbende als bedoeld in art. 2.27 lid 1 BVIE) Nr. 11 Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, Capri Sun/Tropicalia Beverages Industries, IEF 15600(vormmerk van de stazak van Capri Sun is niet technisch bepaald) Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 26 januari 2016, Pacogi/Lacoste, IEF 15659 (verwarringsgevaar; oppositie) Nr. 13 HvJ EU 4 februari 2016, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft, IEF 15675, ECLI:EU:C:2016:71 (licentiehouder kan vordering wegens inbreuk op gemeenschapsmerk instellen, ook indien de licentie niet in het register is ingeschreven) ProcesrechtNr. 14 Gerechtshof Den Haag 9 november 2015, High Point/KPN, IEF 15408, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (weigering nieuwe octrooiconclusies op grond van tweeconclusies-regel) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE maart 2016/ Berichten IE februari 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE februari 2016/ Berichten uit het buitenlandGermany, a legal report 2015; Trademarks, designs and unfair competition – Ulrich HildebrandtRechtspraakHandelsnaamrechtNr. 4 Hoge Raad 11 december 2015, Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning, IEF 15523, ECLI:NL:HR:2015:3554 (aanduiding ‘artiestenverloning’ is louter beschrijvend; gebruik daarvan door een derde is, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen) – met noot van C.J.J.C. van NispenRechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 5 Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, H&M/Adidas, IEF 15491 (spoedeisend belang na verwijzing; onderscheidend vermogen en reputatie van een merk)Geografische aanduidingenNr. 6 Hof van Justitie EU 21 januari 2016, Verlados/Calvados, IEF 15643, zaak C-75/15, ECLI:EU:C:2016:35 (geografische aanduiding van gedistilleerde dranken; begrip voorstelling in art. 16 onder b Vo. 110/2008; gemiddelde Europese consument; geen verwarringsgevaar vereist; voor de geest komen is voldoende) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE februari 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE februari 2016/ Berichten IE januari 2016 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE januari 2016/ Berichten uit het BuitenlandFrankrijk 2015 – Deel II – Rein-Jan Prins 2ArtikelMerkbescherming van niet ingeschreven bestanddelen – Antoon Quaedvlieg 10RechtspraakMerken- en modellenrechtNr. 1 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-500/14, Ford/Wheel Trim, ECLI:EU:C:2015:680 (merkgebruik voor reserveonderdelen; uitlegging artikel 14 van de Modellenrichtlijn (reparatieclausule); geen beperking merkenrecht mogelijk die verder gaat dan de beperkingen uit de Merkenrichtlijn 2008/95/EG) – met noot van H.J. Koenraad 18Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 2 Hoge Raad 2 oktober 2015, eiser A./verweerders C., IEF 15306, ECLI:NL:HR:2015:2908 (overdracht merklicentie; akte-vereiste artikel 6:159 BW) 27Nr. 3 Hof Den Haag 24 november 2015, Flexi-Force/F.lli Facchinetti, IEF 15459, ECLI:NL:GHDHA:2015:3280(normaal gebruik; gebruik van op onderdelen afwijkende vorm van een merk die het onderscheidend vermogen daarvan niet wijzigt) 27 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE januari 2016/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE januari 2016/ Berichten IE december 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE december 2015/ Berichten uit het buitenlandFrankrijk 2015 – Deel I – Rein-Jan PrinsArtikelPrioriteit in de ROW: te strenge eisen en te weinig bescherming in het licht van het PLT – Peter de LangeRechtspraakMerkenrechtNr. 60 HvJ EU 3 september 2015, zaak C-125/14, Iron & Smith/Unilever, IEF 15213, ECLI:EU:C:2015:539 (bekend Gemeenschapsmerk; bekend Europees merk; beschermingsomvang bekend Gemeenschapsmerk; beschermingsomvang bekend Europees merk; Impulse) – met noot van M.F.J. HaakRechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 61 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2015, Decor Handelsmaatschappij B.V./Geïntimeerden, IEF 15394, ECLI:NL:GHSHE:2014:506 (onderscheidend vermogen merk Unifix voor steenlijm; proceskostenveroordeling bij gedeeltelijke toewijzing; kwade trouw bij winstafdracht; schadebegroting en begroting op winst)Nr. 62 Rechtbank Den Haag 30 september 2015, Underwear/OLE, IEF 15351, ECLI:NL:RBDHA:2015:12073 (procesrecht; exclusieve bevoegdheid; uitvoeringswet GMVo)Nr. 63 Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, Diesel/Brandeal, IEF 15354 (volledige proceskosten; beoordelingsmarge rechter) http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE december 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE december 2015/ Berichten IE november 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november 2015/ ArtikelenBewijsbeslagen in en buiten IE – Constant van NispenDe totaalindruk, kern van het bewerkingsrecht – Antoon QuaedvliegRechtspraakOctrooirechtNr. 53 Gerechtshof Den Haag 14 juli 2015, MSD/Teva, IEF 15109, ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 (beschermingsomvang octrooi op tweede medische indicatie versus subgroep indicatie; uitleg van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding bij indirecte inbreuk) – met noot van T.M. BlommeMerkenrechtNr. 54 Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, Converse/Alpi (Converse I), IEF 15123, ECLI:NL:RBDHA:2015:7832 (deskundigenonderzoek: persoon van de deskundige;instructies voor de uitvoering van het deskundigenonderzoek;hoor en wederhoor; geheime bedrijfsinformatie;onwillige buitenlandse getuigen) – met noot van E. GrootRechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 55 Rechtbank Den Haag, 3 juni 2015, Jet Set Hydrotechniek/Hoffland en BIS, IEF 14992, ECLI:NL:RBDHA:2015:6346 (uitbreiding van materie)Nr. 56 Voorzieningenrechter Den Haag 14 augustus 2015, Coloplast/Medical4You, IEF 15181, ECLI:NL:RBDHA:2015:9655 (gebrek aan inventiviteit; beslissing wijkt af van Oppositie Afdeling van EOB)Nr. 57 Rechtbank Den Haag 26 augustus 2015, Hymmen Industrieanlagen/Teijin Aramid,IEF 15199 (opeisingsactie)MerkenrechtNr. 58 Hof Den Bosch 24 juni 2014 en 22 september 2015, Converse/Aspo c.s. (Converse II), IEF 15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 en ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (uitputting van merkrechten; achtereenvolgende bewijsopdrachten)Nr. 59 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015, Ravensburger/Jaludo, IEF 15363, ECLI:NL:RBAMS:2015:7379 (bij gebruik van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord in de naam van een spel is geen sprake van gebruik van dat woord als merk, maar van een beschrijving van het aangeboden spel)  http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE november 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE november 2015/ Berichten IE oktober 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE oktober 2015/ ArtikelenAuteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest – Tobias Cohen Jehoram 198Over rasnamen en rasmerken – Paul van der Kooij 207RechtspraakOctrooirechtNr. 46 Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, Resolution/Shionogi c.s., IEF 15120, ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Europees octrooi; beschermingscertificaat; beschermingsomvang; equivalentie; afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (‘afstandsleer’)) – met noot van R.M. Kleemans 211Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 47 Vzr. Rechtbank Den Haag 22 april 2015, Matador/Bick en Little Jumbo Klimmaterieel, IEF 14898, ECLI:NL:RBDHA:2015:8869 (octrooi betreffende een trekhaakslot; gerede kans octrooi niet inventief; geen inbreuk) 228MerkenrechtNr. 48 Gerechtshof Amsterdam 30 april 2015, X B.V./ de Inspecteur, IEF 15219 (douanewaarde; geen verplichting tot bijtelling van royalties als bedoeld in art. 32 lid 1 onder c CDW) 229Nr. 49 Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, FKP Sojuzplodoimport/Spirits, IEF 15170, ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk) 230ModellenrechtNr. 50 Gerecht EU 10 september 2015, T-525/13, H&M/BHIM en YSL, IEF 15238 (gemeenschapsmodel; vrijheid van de ontwerper; eigen karakter) 231ReclamerechtNr. 51 Vzr. Rechtbank Den Haag 6 augustus 2015, Oculus/I-Optics, IEF 15169 (vergelijkende reclame; spoedeisend belang; pan-Europees verbod; art. 6:194a BW) 231ProcesrechtNr. 52 HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, Coty/Stadtsparkasse Magdeburg, IEF 15116, ECLI:EU:C:2015:243 (beroep op bankgeheim geen onbeperkt en onvoorwaardelijk verweer tegen plicht ex art. 1019f Rv) 232 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE oktober 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE oktober 2015/ Berichten IE september 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september 2015/ ArtikelDe toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom – Christiaan Alberdingk Thijm en Caroline de Vries 174RechtspraakMerkenrechtNr. 42 Vzr. Rechtbank Den Haag 3 augustus 2015, Stichting Ventoux3/Stichting Stop Hersentumoren.nl, IEF 15161 (herziening van ex parte verbod op merkinbreuk;vraag of eerder merkdepot te kwader trouw is verricht en in dat verband wie eerste voorgebruiker was;rectificatie) – met noot van M. Schut 184Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 43 Gerecht EU 16 juni 2015, T-396/14, Best-Lock/OHIM en Lego Juris, IEF 15029 (beroep op argumenten eerder uit de procedure; vorm noodzakelijk voor technische uitkomst, kenmerkende elementen) 195Nr. 44 HvJ EU 25 juni 2015, C-147/14, Loutfi /AMJ Meatproduct en Halalsupply, IEF 15050, ECLI:EU:C:2015:420 (het in aanmerking nemen van het gebruik van een andere taal dan een offi ciële taal van de Europese Unie bij de beoordeling van verwarringsgevaar) 196HandelsnaamrechtNr. 45 Vzr. Rechtbank Gelderland 13 juli 2015, Zonwering- Lochem/Pieterse Zonwering, IEF 15102 (beschrijvend karakter van de handelsnaam/domeinnaam) 196Lees hier de losse artikelen http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE september 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE september 2015/ Berichten IE juli/augustus 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli/augustus 2015/ ArtikelDatabankenrecht en zoekmachines: de stand van zaken – Sophie van Loon en Joran SpauwenRechtspraakOctrooirechtNr. 33 HvJ EU 12 februari 2015, C 539/13, Merck/Sigma, IEF 14645, ECLI:EU:C:2015:87 (toetreding EU Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië; specifiek mechanisme; vrij verkeer van goederen; artikel 30 VWEU; uitputting) – met noot van D.F. de LangeRechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 34 Rechtbank Overijssel 31 maart 2015, SpeedProSystems/curator FSPS, IEF 14839 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig) Nr. 35 Rechtbank ’s-Gravenhage 22 april 2015, Synthon/Teva, IEF 14885 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig)MerkenrechtNr. 36 Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, eisers/gedaagde, IEF 14801 (merkenrecht; geldig merk nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van gebruikelijke benaming of verwatering van het woordmerk; slaafse nabootsing)Nr. 37 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, Weduwe Kopland/Stichting Het Kopland, IEF 14892 (geen toepassing negatieve reflexwerking artikel 2.19 BVIE nu gebruik pseudoniem geen merkgebruik is; geen schending zorgvuldigheidsnorm nu de belangenafweging bij gebreke van een concreet belang van de appellante dient uit te vallen in het voordeel van de Stichting)Nr. 38 Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA, IEF 14983 (prejudiciële vragen; bevoegdheidsregeling, samenloop, EEX-Vo oud)Procesrecht Nr. 39 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 januari 2015, Herman Jansen Beverages/Di Fiorito, IEF 14905 (een overeenkomstig art. 700 Rv. gegeven verlof tot beslaglegging kan naar zijn aard niet buiten Nederland ten uitvoer worden gelegd.)Nr. 40 Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2015, Wieland/GIA, IEF 15098, ECLI:NL:RBDHA:2015:8082 (Haagse voorzieningenrechter legt prejudiciële vragen aan Hoge Raad voor over de vergoedbaarheid van gedaagdes proceskosten, al dan niet ex art. 1019h Rv, na intrekking door eiser van een kort geding)Nr. 41 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13. Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD, IEF 15118, ECLI:EU:C:2015:471 Hier de losse artikelen http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juli/augustus 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE juli/augustus 2015/ Berichten IE juni 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juni 2015/ ArtikelThe Unitary Patent Package, the Court of Justice, Union Law & a further response to the academics Wouter Pors 134RechtspraakMerkenrechtNr. 26 Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, City Box/Boxaround, IEF 14585 (buitengerechtelijke toezegging onvoldoende mede omdat de inbreuk niet wordt erkend; algemeen verbod) Noot T.E. Deurvorst 142Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 27 Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2014, Duyvis/Teckru, IEF 14282 (nieuwheid, uitvindingshoogte; onrechtmatige handhaven van octrooi; samenloop Europees en Nederlands octrooi voor zelfde uitvinding) 149Nr. 28 Rechtbank Den Haag 16 december 2014, BASF/IGM Resins, IEF 14479 (inbreuk vordering; bewijs over toepassing werkwijze in China; aanbod inspectie) 150Nr. 29 Rechtbank Den Haag 28 januari 2015, Beton/Livingproof, IEF 14621, ECLI:NL:RBDHA:2015:1886 (inbreuk; interpretatie element in conclusie; kostenveroordeling; onvoldoende specificatie) 150MerkenrechtNr. 30 Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, Luxurycarselection/Porsche, IEF 14759 (te koop aanbieden van gewijzigde Porsche levert merkinbreuk op) 151HandelsnaamrechtNr. 31 Vzr. Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, X/Kenco, IEF 14720, ECLI: NL:RBGEL:2015:1350 (handelsnaam; onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen; verwarringsgevaar; domeinnaam) 151AuteursrechtNr. 32 Vzr. Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, Imperial/ÇAK, IEF 14777 (auteursrecht op spijkerbroek) 152Hier de losse artikelen http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE juni 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE juni 2015/ Berichten IE mei 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei 2015/ ArtikelenDe Grote Kamer van Beroep kiest voor een beperkte toepassing van Art. 84 EOV in oppositie – Peter de Lange en Koen Bijvank 98Het UPC debat – Petitie van ruim 40 academici 103Reactie van Wouter Pors 105Repliek van academici 108RECTIFICATIEAanvulling bij Rechtspraak Nr. 15 van het april-nummer 113RechtspraakOctrooirechtNr. 20 Grote Kamer van Beroep EOB, geconsolideerde zaken G 2/12 en G 2/13, 25 maart 2015, Tomatoes II en Broccoli II, IEF 14812 (octrooieerbaarheid van het resultaat van een wezenlijk biologische werkwijze) – met noot van P.A.C.E. van der Kooij 113Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 21 Gerechtshof Den Haag 18 november 2014, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 14382, ECLI:NL:GHDHA: 2014:3611 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig wegens uitbreiding van materie) 128Nr. 22 Raad van State 18 februari 2015, Syngenta/Octrooicentrum Nederland, IEF 14669 (geen termijn verbonden aan het rechtsmiddel van art. 17 lid 2 Verordening (EG) nr. 1610/96) 129MerkenrechtNr. 23 Gerecht EU 5 februari 2015, Environmental Manufacturing/OHIM, IEF 14639 (gemeenschapsmerk; relatieve weigeringsgronden; artikel 8 lid 5 GMVo; bewijs van verwateringsgevaar en gevaar voor meeliften (‘free-riding’); tardieve argumenten) 130Nr. 24 Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, Fuelplaza B.V./Gaos B.V., IEF 14734 (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft niet tot doel de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen; het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander levert op zichzelf geen misbruik van recht op) 131ProcesrechtNr. 25 Hoge Raad 13 februari 2015, Leidseplein/Red Bull II, IEF 14652 (binding verwijzingshof aan door HvJ EU aangenomen feiten?; reis- en verblijfkosten vallen onder art. 1019h Rv; ook uren van advocaat die niet heeft gepleit; vermindering opgevoerde proceskosten wegens verondersteld dubbel werk) 131 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE mei 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE mei 2015/ Nieuwe inloggegevens 2015 actief http://www.berichtenie.nl/?//Nieuwe inloggegevens 2015 actief/ Sinds 1 april 2015 zijn uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website actief. Deze vindt u op de factuur van 2015. Geen gegevens? Stuurt u ons een e-mail voor de nieuwe accountgegevens. http://www.berichtenie.nl/?//Nieuwe inloggegevens 2015 actief/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Nieuwe inloggegevens 2015 actief/ Berichten IE april 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE april 2015/ ArtikelDoorvoer counterfeit strafbaar; koerswijziging van het Strafrecht – Alexmarie Christine Alberto 73RechtspraakoctrooirechtNr. 15 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, Novartis/Sun Pharmaceutical Industries, IEF 14599 (prioriteit en een mind willing to understand; indirecte inbreuk op een Swiss-type claim) – met noot van T. Blomme 79Rechtspraak in het kortMerkenrechtNr. 16 OHIM Cancellation Division 15 oktober 2014, Alexander Wang/Etincelle, IEF 14477 (gemeenschapsmerk ALEXANDER WANG door OHIM nietig verklaard vanwege depot te kwader trouw) 94Nr. 17 Hoge Raad 20 februari 2015, Ajax/Promosports, IEF 14684, ECLI:NL:HR:2015:397 (beoordelingsmaatstaf bij geringe mate van overeenstemming merk en teken; reeds geringe overeenstemming rechtvaardigt globale beoordeling van verwarringsgevaar of verband) 95Nr. 18 Rechtbank Overijssel 11 februari 2015, Ten Cate/Twentse Damast, IEF 14663 (normaal gebruik van merken in een (her-)opstartfase van een onderneming) 95ProcesrechtNr. 19 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-441/13, Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW, IEF 14598 (inter nationale bevoegdheid; auteursrechten; plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan) 96 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE april 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE april 2015/ Berichten IE maart 2015 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart 2015/ Berichten uit het buitenlandFrankrijk 2014 – Deel II – Rein-Jan Prins 54RechtspraakMerkenrechtNr. 11 HvJ EU 18 september 2014, zaak C-205/13, Hauck/Stokke, IEF 14209, ECLI:EU:C:2014:2233 (uitlegging van artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn; weigering van inschrijving of nietigverklaring; driedimensionaal merk; verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel; teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald) – met noot van M.F.J. Haak 61Rechtspraak in het kortOctrooirechtNr. 12 Vzr. Rechtbank Den Haag 21 juli 2014, Argus IP Management/Voxbone, IEF 14081, ECLI:NL:RBDHA:2014:9894 (geen sprake van directe of indirecte octrooiinbreuk; geen onredelijke proceskostenopgave) 70MerkenrechtNr. 13 HvJ EU 10 november 2014, Ford Motor Company/X, IEF 14520 (prejudiciële vragen over merkgebruik voor reserveonderdelen als bedoeld in art. 14 van de Modellenrichtlijn (reparatieclausule)) 72KwekersrechtNr. 14 Hof van Beroep Gent 1 december 2014, Jean Hustin & Jo Goossens/Kanzi, IEF 14459 (vervolg op HvJ EU 20 oktober 2011, BIE 2011, nr. 117, p. 400 e.v.; geen uitputting van kwekers- en merkrecht) 72 http://www.berichtenie.nl/?//Berichten IE maart 2015/ Tue, 20 Mar 2018 06:31:02 CET http://www.berichtenie.nu/?//Berichten IE maart 2015/