LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark

Colofon

Berichten Industriële Eigendom:
De Berichten Industriële Eigendom is een voortzetting van Bulletin IE, wat weer een voortzetting was van het Bijblad bij De Industriële Eigendom, jaargang 78. Het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt tweemaandelijks.

Redactie:
mr. A.C.M. Alkema
drs. K.M.L. Bijvank
prof. mr. dr. P.H. Blok
mr.ir. T.M. Blomme
mr. E.F. Brinkman
prof. mr. T. Cohen Jehoram
mr. T.E. Deurvorst
mr. M.F.J. Haak
dr. J.H.J. den Hartog
prof.mr. C.J.J.C. van Nispen
prof.mr. A.A. Quaedvlieg
prof.dr. M.R.F. Senftleben
mr. A.Tsoutsanis

Correspondenten:
Dr. Ulrich Hildebrandt (partner bij Lubberger Lehment, Berlin; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Mr. R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)
Mr. Paul Maeyaert (Advocaat te Brussel (partner bij Altius))

Redactiesecretaris:
Mevrouw Annum Ahmad, e-mail: aahmad@delex.nl
Redactieadres: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

Auteurs:

Artikelen en interessante uitspraken kunnen gestuurd worden naar de redactiesecretaris. Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen, noten en andere kopij impliceert toestemming voor elektronische exploitatie, zoals op www.berichten-ie.nl en het Praktijkgebied IE van deLex.

Ontwerp en vormgeving:
Theresia Koelewijn

ISSN 1879-954X

Abonnementen:

De abonnementsprijs bedraagt € 195,00 per jaar (exclusief btw, inclusief verzendkosten). Abonnees buiten Nederland betalen: € 195,00 (exclusief btw) plus verzendkosten. Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift. Losse nummers: € 17,50 (exclusief btw en – verzendkosten).