LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark
24 augustus 2017 - AMI 88

Berichten IE mei/juni 2017

Artikelen
Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC? - Stefan Molin

Plausibiliteit in het octrooirecht - Jan Pot

Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot - Jeroen den Hartog

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging - Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 2) - Ulrich Hildebrandt

Rechtspraak

Merkenrecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887; IEF 16267 (merkenrecht: verkoop van restvoorraad merkproducten in strijd met (weder-)verkooprestricties in licentieovereenkomst; verhouding tussen artikel 13 UMVo - Copad-regel en artikel 22 UMVo) - met noot (tevens vanuit mededingingsrechtelijk perspectief) van G. van der Wal, T. Geerlof en S. Said

Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit, zaak C-223/15; ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 (EU-wijd verbod; inperking; reikwijdte verbod; territorialiteit) - met noot van M.F.J. Haak

Procesrecht
Nr. 11 Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225; IEF 16142 (bewijsbeslag; inzage; bescherming van bedrijfsgeheimen; artikel 1019a, 843a Rv) - met noot van W.J.G. Maas

Rechtspraak in het kort

Octrooirecht
Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid, IEF 16477 (interpretatie conclusie; inbreuk op conclusie zoals uitgelegd)

Nr. 13 Gerechtshof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s., ECLI:NL:GHDHA:2017:148; IEF 16527 (nieuwheid (openbaar voorgebruik) en inventiviteit; proceskosten; onbevoegdheid t.a.v. schadevergoedingsvordering gebaseerd op betalingsonwil om te voldoen aan proceskostenveroordeling eerste aanleg)

Merkenrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer, ECLI:NL:GHDHA:2017:561; IEF 16652 (verwarringsgevaar; marktonderzoek; marktleiderseffect)

Boekaankondiging

Prof. Mr. P.H. Blok (red.), Big data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, Monografie├źn Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 2017

BIE 88
TREFWOORDEN:


Development version 2017