LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark
04 april 2016 - AMI 74

Berichten IE maart 2016

Artikel
Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief – Martin Senftleben en Nina Dorenbosch

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 7 Hoge Raad 4 december 2015, LR Advocaten/LMR Advocaten, IEF 15504, ECLI:NL:HR:2015:3477 (proceskostenveroordeling; art. 1019h Rv; art. 6 Handelsnaamwet; verwarringsgevaar; alle omstandigheden van het geval) – met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

Procesrecht
Nr. 8 Hoge Raad 13 november 2015, AIB/Novisem, IEF 15425, ECLI:NL:HR:2015:3304 (exhibitie; inzage en afschrift van bescheiden; rechtsbetrekking; rechtmatig belang; redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk; inbreuk of dreigende inbreuk voldoende aannemelijk; ‘te koop aanbieden’; in de handel brengen; aanbod) – met noot van T.F.W. Overdijk

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, ZTE Netherlands/Vringo Infrastructure, IEF 15371, ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (gebrek aan inventiviteit; geen probleemuitvinding)

Merkenrecht
Nr. 10 Gerechtshof Amsterdam 1 december 2015, Stichting Eco Communicatie/Stichting Eco label, IEF 15696, ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (geen sprake van belanghebbende als bedoeld in art. 2.27 lid 1 BVIE)

Nr. 11 Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, Capri Sun/Tropicalia Beverages Industries, IEF 15600
(vormmerk van de stazak van Capri Sun is niet technisch bepaald)


Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 26 januari 2016, Pacogi/Lacoste, IEF 15659 (verwarringsgevaar; oppositie)

Nr. 13 HvJ EU 4 februari 2016, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft, IEF 15675, ECLI:EU:C:2016:71 (licentiehouder kan vordering wegens inbreuk op gemeenschapsmerk instellen, ook indien de licentie niet in het register is ingeschreven)

Procesrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 9 november 2015, High Point/KPN, IEF 15408, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (weigering nieuwe octrooiconclusies op grond van tweeconclusies-regel)

BIE 74
TREFWOORDEN:


Development version 2017