LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark
17 augustus 2016 - AMI 79

Berichten IE juli 2016

Artikelen
Associatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies? – Paul van der Kooij

Van Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen – Beschouwingen over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding – Constant van Nispen

Rechtspraak
Procesrecht
Nr. 29 HR 3 juni 2016, Wieland/Gia Systems, IEF 15988, ECLI:NL:HR:2016:1087 (HR geeft nieuwe regels voor intrekking kort geding en proceskostenvergoeding; overgangsrecht)

Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, B.Braun/Becton, IEF 16045, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (kort geding; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang) – met noot van R.M. Kleemans

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, Parfumswinkel/ANS Trading, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475
(conflicterende handelsnamen ‘Parfumswinkel’ en ‘Parfumswebwinkel’; beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is; gevaar voor verwarring aanwezig; verbod) – met noot van D.J.G. Visser


Kwekersrecht
Nr. 32 HvJ EU 9 juni 2016, Hansson/Jungpfl anzen, IEF 16010, zaak C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (prejudiciële
verwijzing; communautair kwekersrecht; Verordening (EG) nr. 2100/94; inbreuk; passende vergoeding; vergoeding van de geleden schade; gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten)
– met noot van P.A.C.E van der Kooij
– met noot van T.E. Deurvorst


Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 33 HvJ EU 4 mei 2016, Th e Queen/Secretary of State for Health, IEF 15923, ECLI:EU:C:2016:325 (uitleg bepalingen richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)

BIE 79
TREFWOORDEN:


Development version 2017