LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark
07 januari 2017 - AMI 84

Berichten IE januari/februari 2017

Artikelen
A Call for Caution - Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming - Martin Senftleben en Lotte Anemaet

Pandrecht en beslag op een octrooiaanvrage en hun lot na de toekenning van het octrooirecht - Matthijs van Essen

De 'protective letter' niet langer 'protected' - Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten - Alexander Tsoutsanis


Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2016 - Rein-Jan Prins

Terugblik
Procesrecht/sancties - C.J.J.C van Nispen en T.E. Deurvorst

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 1 Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, Bureau aan Zee/Buro aan Zee, IEF 16417, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (handelsnaamrecht: ontstaan en onderscheidend vermogen; 1019h Rv)
- met noot van A.C.M. Alkema


Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016, Janssen Pharmaceutica/Mylan, IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 (inventiviteit; synergetisch effect buiten beschouwing gelaten in PSA)

Merkenrecht
Nr. 3 Benelux-Gerechtshof 4 november 2016, Upper at home/The Works, Zaak A 2015/1, IEF 16389 (rechtsmiddelen van houder van vervallen merk)

Nr. 4 Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, Unilever/Technopharma, IEF 16107, ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Beneluxmerk; vordering tot nietigverklaring; algemeen bekend merk (art. 6bis UvP)?; depot te kwader trouw?)

Boekbespreking
F.W. Grosheide (red.) e.a., Handhaving van intellectuele eigendom - C.J.J.C. van Nispen

BIE 84
TREFWOORDEN:


Development version 2017