LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark
24 september 2017 - AMI 89

Berichten IE Juli/Augustus 2017

Artikelen
Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland - Paul Tjiam

De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw - Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten - Toon Huydecoper

Terugblik
2016-2017; een jaar merkenrechtspraak - Syb Terpstra en Simone Poot

Rechtspraak

Octrooirecht
Hoge Raad 14 april 2017, Sun/Novartis, IEF 16723; ECLI:NL:HR:2017:692 (octrooirecht: kort geding; octrooi voor tweede medische indicatie; Swiss-type claim; prioriteit terecht geclaimd?; indirecte inbreuk; in kort-gedingcassatie geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde) - met noot van J.H.J. den Hartog

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, Dutch Design Netherlands/Sensa, ECLI:NL:RBMNE:2017:1813; IEF 16725 (bevoegdheid licentiehouder bij merk- en handelsnaaminbreuk; veroordeling ter zake van eerst ter zitting kenbaar gemaakte proceskosten niet toewijsbaar)

Nr. 17 Rechtbank Den Haag 19 april 2017, NXP/Infineon, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (merkenzaak; bestemming van de waar; eerlijk gebruik; geen misleidende reclame; proceskosten voorwaardelijke reconventie)

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Tommy Hilfiger/Soob Management, IEF 16745 (verstekzaak merkinbreuk; hoge schadevergoeding toegewezen; 1019h Rv in verstekprocedure)

Nr. 19 Hof Den Haag 28 februari 2017, Heksenkaas/Witte Wievenkaas, IEF 16623 (oppositie op grond van woordmerk HEKSENKAAS tegen inschrijving woordmerk WITTE WIEVENKAAS; vernietiging beslissing BBIE en oppositie alsnog toegewezen; begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming)

Nr. 20 Gerechtshof Den Bosch 11 april 2017, Converse en Kesbo Sport/Aspo en Dieseel, ECLI:NL:GHSE:2017:1572; IEF 16719 (schadebegroting wegens ongeoorloofde parallelimport Converse-schoenen; vergoeding van reputatieschade naast winstafdracht)

Modellenrecht/Auteursrecht
Nr. 21 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Eichholtz/Gedaagde, ECLI:NL: RBDHA:2017:4392; IEF 16748 (accountantsopgave bij model- en auteursrechtinbreuk afgewezen bij gebrek aan effectiviteit; schadevergoeding en winstafdracht

BIE 89
TREFWOORDEN:


Development version 2017